Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Saga

  • Rimbaud, Arthur
  • Saga / översättning Gunnar Ekelöf. – Stockholm : Spektrum, 1933
  • Ingår i: Fransk surrealism. – s. 11-23
  • Originaltitel: Conte
  • Originalspråk: Franska
  • Även i 2:a reviderade upplagan Stockholm : Fib:s lyrikklubb, 1962, s. 28-29 - Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s.  511-512