Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Rimbauds nej: Gunnar Ekelöf och Rimbaud

  • Kullberg, Christina
  • Rimbauds nej : Gunnar Ekelöf och Rimbaud
  • Ingår i: Res publica. – Nr 66 (2005), s. 62-70