Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Synpunkter på Gunnar Ekelöf som prosaöversättare: Falskmyntarna i översättningskritisk belysning

  • Pålsson, Mathias
  • Synpunkter på Gunnar Ekelöf som prosaöversättare : Falskmyntarna i översättningskritisk belysning. – Växjö : Växjö University Press, 2001
  • Ingår i: Aspekter av litterär översättning. – s. 82-101
  • Om Gunnar Ekelöfs översättning av André Gides Les faux-monnayeurs