Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Biblia: thet är: all then helgha scrifft, på swensko : effter förre bibliens text, oförandrat: medh förspråk på the böker ther förr inge woro, medh summarier för capitelen, marginalier, flere concordantier, samt nyttighe förklaringar och register, etc. förmerat

  • Biblia : thet är: all then helgha scrifft, på swensko : effter förre bibliens text, oförandrat: medh förspråk på the böker ther förr inge woro, medh summarier för capitelen, marginalier, flere concordantier, samt nyttighe förklaringar och register, etc. förmerat. – Stockholm, 1618
  • Originalspråk: Flera språk