Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Vesterut!: eller riddaren sir Amys Leighs resor och äfventyr under drottning Elisabeths regering : i två delar

  • Kingsley, Charles
  • Vesterut! : eller riddaren sir Amys Leighs resor och äfventyr under drottning Elisabeths regering : i två delar / öfversatt af E.R. Henschen. – Uppsala, 1856. – (Utländsk romanlitteratur i svensk öfversättning ; 1-2)
  • Originaltitel: Westward Ho!
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1855