Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Alin, Karin

  • Alin, Karin. – Stockholm : Natur och kultur, 1974
  • Ingår i: Litteraturlexikon : svensk litteratur under 100 år. – s. 18

Mer information

Handlar om