Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Låt oss med ömhet minnas strand som jag älskar

  • Petronius Arbiter
  • Låt oss med ömhet minnas strand som jag älskar / översättning Gunnar Ekelöf
  • Ingår i: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. – 14/4 1960
  • Originalspråk: Latin
  • Även i: Valfrändskaper, Stockholm : Bonnier, 1960, s. 18