Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Le Pont Mirabeau

  • Apollinaire, Guillaume
  • Le Pont Mirabeau / översättning Gunnar Ekelöf
  • Ingår i: Julstämning. – 1946, s. 37
  • Originalspråk: Franska
  • Även i Svenska Dagbladet 17/4 1960   -   Valfrändskaper, Stockholm : Bonnier, 1960, s. 71-72   -   Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 527