Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Europa eller miljön

  • Pound, Ezra
  • Europa eller miljön / översättning Lars Forssell. – Stockholm : Natur och kultur, 1961. – (Världens bästa i urval)
  • Ingår i: Världens bästa essayer i urval. – s. 643-647
  • Originalspråk: Engelska