Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Danas "Två år för om mastern"

  • Lawrence, D. H.
  • Danas "Två år för om mastern" / översättning Harry Järv
  • Ingår i: Horisont. – 1963: 2, s. 19-30
  • Originalspråk: Engelska
  • Även i: Lawrence, D. H.: Studier i klassisk amerikansk litteratur, Malmö : Cavefors, 1964, s. 171-197