Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lokalatmosfären

  • Lawrence, D. H.
  • Lokalatmosfären / översättning Harry Järv
  • Ingår i: Horisont. – 1961: 1. s. 19-23
  • Originalspråk: Engelska
  • Även i: Lawrence, D. H.: Studier i klassisk amerikansk litteratur, Malmö : Cavefors, 1964, s. 21-30