Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Puntila och den finska verkligheten

  • Linna, Väinö
  • Puntila och den finska verkligheten / översättning Harry Järv
  • Ingår i: Horisont. – 1966: 3, s. 73-75
  • Originalspråk: Finska
  • Även i: Kungliga Dramatiska Teaterns programhäfte 1966, s. 3-5  -  Den seriöse konstnären : essäer och andra texter från 800-talet till 1960-talet, Staffanstorp : Cavefors, 1969. s. 255-258