Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Varför krig?

  • Einstein, Albert och Freud, Sigmund
  • Varför krig? / översättning Harry Järv. – Stockholm : Natur och kultur, 1957
  • Ingår i: Läsning i samhällsfrågor. – s. 165- 180
  • Originalspråk: Tyska
  • Även i: Klassisk horisont : essäer från fem sekler, Malmö : Cavefors, 1960, s. 205-223 ; Ny upplaga Staffanstorp : Cavefors, 1970