Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

"Romanen"

  • Maupassant, Guy de
  • "Romanen" / översättning Harry Järv
  • Ingår i: Horisont. – 1956: 4, s. 12-20
  • Originalspråk: Franska
  • Även i: Klassisk horisont : essäer från fem sekler, Malmö : Cavefors, 1960, s. 131-147 ; Ny upplaga Staffanstorp : Cavefors, 1970   -   Texter : från Sapfo till Strindberg, Lund : Studentlitteratur, 2006, s. 1142-1146 (med titeln Förord til Pierre och Jean)