Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Berättelser af J.: 1-6

  • Levetzov, Cornelia
  • Berättelser af J. : 1-6 / öfversättning från danskan af Gustaf Thomée & J. H. Hörner. – Stockholm : Bonnier, 1863-75. – (Europeiska följetongen ; 1963: 1-8, 1864: 13-15, 17, 1867: 6-9, 1870: 4-9)
  • Originaltitel: Fortællinger
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1861-1870
  • Innehåll:

    1. Waldemar ; Den  blinda slumpen ; Elise (1863) ; 2. Den blinde skalden ; Jungfru Bina ; Ellen ; Tre år af min levnad (1863) ; 3. Anna ; Kusinen ; Tant Hanna ; Margareta (1864) ; 4. Elisabeth ; Professorns hem (1867) ; 5. Tant Dorothea ; Sidsel ; Ett år ; Vår granne ; Hedvig (1870) ;  6, Hvad farmor förtäljde ; Knut Nilsson ; Den gamla byrån ; Julbesöket (1875)

  • Källa: Svenskt boklexikon 1830-1865 förra delen, s. 892   -   Leonard Bygdén: Svenskt anonym- och pseudonymlexikon, Upsala, 1898-1905, I. s. 171   -   KB:s kortkatalog "Plåten"