Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Francesco Spina: berättelse

  • Waiblinger, Wilhelm Friedrich
  • Francesco Spina : berättelse / öfversättning Niklas Hans Thomson. – Stockholm : Bonnier, 1840. – (Kabinetsbibliothek af den nyaste litteraturen ; Saml 5: 7)
  • Originalspråk: Tyska
  • Källa: Svenskt boklexikon. Aåren 1830-1865. Senare delen, s. 744 KB:s gamla katalog (Plåten)