Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Om möjligheten och omöjligheten att översätta

  • Mesterton, Erik
  • Om möjligheten och omöjligheten att översätta. – Gråbo : Anthropos, 1985
  • Ingår i: Speglingar. – s. 162-177
  • Behandlar bl.a. "Vaggsång", Hjalmar Gullbergs tolkning av Gabriela Mistrals "Meciendo"
    Först tryckt i Radix : tidskrift för humanism, årg. 2 (1979): nr 1