Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fröken Rosita eller Blommornas språk

  • García Lorca, Federico
  • Fröken Rosita eller Blommornas språk / översättning Hjalmar Gullberg och Karin Alin
  • Göteborgs stadsteaters studio 10/2 1951
  • Originaltitel: Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores
  • Originalspråk: Spanska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1935
  • Delvis tryckt i: Hjalmar Gullberg: Den heliga vägen och andra tolkningar av främmande lyrik, Stockholm, Norstedt, 1949  -  Sänd i radio 6/7 1952, i TV 9/12 1960, 28/7 1961