Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fausts slutord

  • Gullberg, Hjalmar
  • Fausts slutord. – Lund : Gleerup, 1958
  • Ingår i: En Goethebok. – s. 177-179