Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hjalmar Gullberg och bysantinismen: "som paradoxer i tid och rum"

  • Bodin, Helena
  • Hjalmar Gullberg och bysantinismen : "som paradoxer i tid och rum". – Skellefteå : Norma, 2002
  • Diss. Stockholm : Stockholms universitet