Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Frändskaper: Hjalmar Gullberg som översättare

  • Frändskaper : Hjalmar Gullberg som översättare / red. Bo Gentili och Bengt Holmström. – Malmö : Hjalmar Gullberg-sällskapet, 2001. – (Hjalmar Gullberg-sällskapets skrifter ; 3)

Mer information

Handlar om