Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning: tre studier

  • Palm, Anders
  • Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning : tre studier. – Stockholm : Norstedt, 1976
  • Innehåll: s. 175-185 om Seferis, Sikelianos och Kavafis
  • Diss. Lund : Lunds universitet