Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hjalmar Gullberg som tolkare av grekisk diktning

  • Knös, Börje
  • Hjalmar Gullberg som tolkare av grekisk diktning. – Stockholm : FIB:s lyrikklub, 1955
  • Ingår i: En bok om Hjalmar Gullberg. – s. 36-42