Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Clea

  • Durrell, Lawrence
  • Clea / översättning av Aida Törnell ; med tre dikter av Konstantin Kavafis tolkade av Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1961
  • Originaltitel: Clea
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1960
  • Nya upplagor: Stockholm : Norstedt, 1963 ; Stockholm : PAN/Norstedt, 1967
  • Innehåll:

    De tre dikterna av Kavafis är: Che fece ... Il gran rifiuto ; Långt borta ; Eftermiddagssolen i 1961 års upplaga s. 305-306

  • Även omtryckt som del i: Lawrence Durrell: Alexandriakvartetten, Stockholm, Norstedt, 1983 (nya upplagor 1986, 1997, 1998)