Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Själens dunkla natt ...

  • Johannes av Korset, helgon
  • Själens dunkla natt ... / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Norstedt, 1956
  • Ingår i: Själens dunkla natt och andra tolkningar av främmande lyrik. – s. 15-41
  • Originaltitel: Noche oscura del alma
  • Originalspråk: Spanska
  • Innehåll:

    ... Andlig sång (Cántico espiritual) ; Levande kärlekslåga (Llama de amor viva) ; Jag vet en brunn som flödar (Que bien séyo la fonte) ; En herdegosse (Un pastorcico) ; Glossa till det gudomliga (Glosa a lo divino) ; Glossa till det gudomliga av samme författare (Glosa a lo divino del mismo autor)

  • Själens dunkla natt även i: 100 dikter ur världslyriken, Stockholm : FIB:s lyrikklubb, 1959, s. 66-67 - Levande kärlekslåga även i: Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 233   -   Jag vet en brunn som flödar även i: Världens bästa lyrik i urval, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 96-97   -   Levande kärlekslåga ; Själens dunkla natt ; Jag vet en brunn som flödar även i: Texter : från Sapfo till Strindberg, Lund : Studentlitteratur, 2006, s.  431-433