Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Antigone

  • Sofokles
  • Antigone / tolkad av Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Geber, 1935
  • Originaltitel: Antigone
  • Originalspråk: Grekiska (klassisk)
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 442 f.Kr.
  • Nya upplagor: Stockholm, 1939, (Radiotjänsts teaterbibliotek, nr 40) ; Stockholm : AWE/Geber, 1987, 1989, 1997, 2000, 2005
  • Även i: Världens bästa dramer, Stockholm : Natur och kultur, 1961, s. 27-48  -  Sänd i radion 20/11 1934, 24/1 1939, 3/4 1951, 4/12 1958,   -  i TV 6/5 1960, 24/2 1961, 10/9 1972, 11/10 1981, 21/2 1982  -  Världsdramatik. 1. Den klassiska traditionen, Lund : Studentlitteratur, 1990, s. 9-30