Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Den girige: komedi i 5 akter

  • Molière
  • Den girige : komedi i 5 akter / översättning och inledning av Hjalmar Gullberg. – Lund : Gleerup, 1935. – (Skrifter / utgivna av Modersmålslärarnas förening ; 46)
  • Originaltitel: L'avare
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1668
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1945, 1953, 1958, 1962, 1963
  • Även i: Radiotjänsts teaterbibliotek ; 15, Stockholm ; Radiotjänst, 1936   -    Sänd i radion 5/4 1936, 15/2 1949, 17/11 1955