Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Catullustolkningar: rec. av Johan Adolf Bruuns Catullustolkningar, Stockholm : Fritzes, 1941

  • Ekelöf, Gunnar
  • Catullustolkningar : rec. av Johan Adolf Bruuns Catullustolkningar, Stockholm : Fritzes, 1941
  • Ingår i: BLM. – 1941, s. 457-458
  • Även i: Gunnar Ekelöf: Kritiker i BLM, Enskede : Gunnar Ekelöf-sällskapet, 2003, s. 76-77