Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Södergran på franska

  • Ekelöf, Gunnar
  • Södergran på franska
  • Ingår i: Dagens Nyheter. – 15/5 1954
  • Även i: Gunnar Ekelöf: Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter, Enskede : Gunnar Ekelöf-sällskapet, 2003, s. 99