Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Erik Blombergs amerikanska tolkningar

  • Ekelöf, Gunnar
  • Erik Blombergs amerikanska tolkningar
  • Ingår i: Socialdemokraten. – 9/12 1937
  • Även i: Gunnar Ekelöf: Kritiker i Socialdemokraten, Vi & Dagens Nyheter, Enskede : Gunnar Ekelöf-sällskapet, 2003, s. 44-47