Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Finsk mästare

  • Mistral, Gabriela
  • Finsk mästare / översättning Hjalmar Gullberg. – Stockholm : Bonnier, 1945
  • Ingår i: Festskrift till Alma Söderhjelm. – s. 53-55
  • Originalspråk: Spanska