Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En kristens klagan över motsägelserna som han finner i sig själv ...

  • Racine, Jean
  • En kristens klagan över motsägelserna som han finner i sig själv ... / översättning Hjalmar Gullberg
  • Ingår i: Ord och bild. – 37(1928), s. 252, 265
  • Originalspråk: Franska
  • Innehåll:

    ... Om de rättrådigas lycka och de fördömdas kval : körsång ut tragedien "Esther"

  • Även i: Sonat : dikter, Stockholm : Norstedt, 1929, s. 32-40  - En bukett fransk lyrik, Stockholm : Natur och kultur, 1951, s. 20-21 - Lyrik ur världslitteraturen, Lund : Gleerup, 1965, s. 265-266 - En kristens klagan över motsägelserna som han finner i sig själv även i: All världens lyrik, Stockholm : Bonnier, 1943, s. 131-132  -  Fransk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1969, s. 21-22  -  Om de rättrådigas lycka och de fördömdas kval : körsång ut tragedien "Esther" även i: Fransk lyrik, Stockholm : Bonnier, 1969, s. 24-25