Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En Hjalmar-Gullberg-bibliografi

  • Wangson, Otto Robert
  • En Hjalmar-Gullberg-bibliografi. – Stockholm : Norstedt, 1958
  • "Korrekturupplaga"