Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hjalmar Gullberg: en bibliografi

  • Karlström, Lennart
  • Hjalmar Gullberg : en bibliografi / sammanställd av Lennart Karlström. – Stockholm : Carlsson, 2010