Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Som ni behagar

  • Shakespeare, William
  • Som ni behagar / Carl August Hagbergs översättning i revision av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1968
  • Originaltitel: As you like it
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599