Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lika för lika

  • Shakespeare, William
  • Lika för lika / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1973
  • Originaltitel: Measure for measure
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603