Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kung John

  • Shakespeare, William
  • Kung John / Carl August Hagbergs översättning i revision ; inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1969
  • Originaltitel: King John
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: The life and death of King John ; Konung Johan
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595