Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Rickard II

  • Shakespeare, William
  • Rickard II / Carl August Hagbergs översättning i revision ; inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1970
  • Originaltitel: Richard II
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1595