Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Julius Caesar

  • Shakespeare, William
  • Julius Caesar / Carl August Hagbergs översättning i revision samt med inledning och kommentarer av Sven Collberg. – Lund : Gleerup, 1974
  • Originaltitel: Julius Caesar
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599