Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ett borgarhus på Köpmangatan för trettio år sedan: berättelse i tvenne delar

  • Hagberg, Carl August
  • Ett borgarhus på Köpmangatan för trettio år sedan : berättelse i tvenne delar. – Stockholm : L.J. Hierta, 1838
  • Nya upplagor: Stockholm : Sällskapet Bokvännerna, 1958
  • Första upplagan makulerad