Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hamlet

  • Shakespeare, William
  • Hamlet / i C. A. Hagbergs översättning, lätt överarbetad ; utgiven av: Olof Arngart. – Lund : Gleerup, 1961. – (Skrifter / utgivna av Modersmålslärarnas förening ; 88)
  • Originaltitel: Hamlet
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1963, 1965, 1969