Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Macbeth

  • Shakespeare, William
  • Macbeth / med inledning, förklaringar och studieuppgifter utgiven av Josua Mjöberg ; i Hagbergs översättning, lätt moderniserad. – Lund : Gleerup, 1959. – (Skrifter / utgivna av Modersmålslärarnas förening ; 69)
  • Originaltitel: Macbeth
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1962, 1964, 1972, 1986
  • Utgåvor med Mjöbergs kommentarer 1948 och 1952 ej moderniserad text