Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kung Lear: tragedi

  • Shakespeare, William
  • Kung Lear : tragedi / översättning C.A. Hagberg. – Lund : Gleerup, 1938. – (Radiotjänsts teaterbibliotek ; 39)
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1603