Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hamlet

  • Shakespeare, William
  • Hamlet / översättning av Karl August Hagberg, i ny bearbetning jämte anmärkningar och kommentarer av Nils Molin. – Stockholm : Tiden, 1954. – (Tidens engelska klassiker ; 1)
  • Originaltitel: Hamlet
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1599
  • Nya upplagor: Stockholm : Tiden, 1954 (2:a upplagan)
  • Molins bearbetning av Hagbergs översättning först tryckt som del i: Shakespeare, William: Shakespeares dramatiska arbeten. - Lund : Gleerup, 1925-1929