Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Inträdes-tal hållet i Svenska akademien den 20 december 1864

  • Svedelius, Wilhelm Erik
  • Inträdes-tal hållet i Svenska akademien den 20 december 1864. – Stockholm : [s.n.], 1865
  • Även i: Svenska akademiens handlingar. D. 39