Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hagberg och Thomander

  • Lysander, Per
  • Hagberg och Thomander
  • Ingår i: Kulturen. – 1996, s. 121-133
  • Om Carl August Hagberg och Johan Henrik Thomander samt deras översättningar av Shakespeare till svenska