Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

C. A. Hagberg och fyrtiotalet

  • Molin, Nils
  • C. A. Hagberg och fyrtiotalet. – Göteborg : Göteborgs högskola, 1931
  • Ingår i: Shakespeare och Sverige intill 1800-talets mitt. – s. 180-200