Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Shakespeares dramatiska arbeten

  • Shakespeare, William
  • Shakespeares dramatiska arbeten / översatta av Karl August Hagberg, reviderade av Nils Molin. – Lund : Gleerup, 1925-1929
  • Originalspråk: Engelska
  • Nya upplagor: Lund : Gleerup, 1950
  • Innehåll:

    Bd 1: Konung Johan ; Rickard den andre. 1925. - Bd 2: Henrik den fjärde. 1925. - Bd 3: Henrik den femte ; Henrik den sjätte. Del 1. 1925. - Bd 4: Henrik den sjätte. Del 2-3. 1927. - Bd 5: Rickard den tredje ; Henrik den åttonde. 1927. - Bd 6: Romeo och Julia ; Hamlet. 1925. - Bd 7: Othello ; Konung Lear. 1926. - Bd 8: Macbeth ; Julius Caesar. 1926. - Bd 9: Antonius och Kleopatra ; Koriolanus. 1926. - Bd 10: Timon från Aten ; Titus Adronicus. 1926. - Bd 11: Förvillelser ; Så tuktas en argbigga. 1927. - Bd 12: Kärt besvär förgäves ; En midsommarnattsdröm. 1927. - Bd 13: Två ungherrar från Verona ; Köpmannen i Venedig. 1928. - Bd 14: Mycket väsen för ingenting ; Muntra fruarna i Windsor. 1928. - Bd 15: Som ni behagar ; Trettondagsafton. 1928. - Bd 16: Troilus och Kressida ; När slutet är gott är allting gott. 1928. - Bd 17: Lika för lika ; Cymbeline. 1928. - Bd 18: En vintersaga ; Stormen. 1928. - Bd [19]: William Shakespeare / Walter Raleigh. Karl August Hagberg som översättare / Nils Molin. 1929

  • Titelrubriker: Bd 1-5, Krönikespel; bd 6-10, Tragedier; bd 11-18, Komedier och sagospel