Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Prof på öfversättningar från Torquato Tasso

  • Hagberg, Carl August
  • Prof på öfversättningar från Torquato Tasso / som, med Philosophiska Facultetens tillstånd, och under inseende af Carl Aug. Hagberg .... – Lund : Berlingska boktryckeriet, 1844
  • Originaltitel: La Gerusalemme liberata (urval)
  • Originalspråk: Italienska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1581
  • Diss. Lund : Lunds universitet