Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Carl August Hagberg: kommentar till en livsinsats

  • Monié, Karin
  • Carl August Hagberg : kommentar till en livsinsats
  • Ingår i: Nordisk estetisk tidskrift. – 1991: 6, s. 60–73